Contact Josan Biofeedback NAH Relatie

is een vorm van psychotherapie waar je in de meeste gevallen samen met je partner naartoe gaat. Je hoeft geen slechte relatie te hebben om professionele hulp in te schakelen. Problemen horen bij een langdurige relatie. Tot op zekere hoogte hoort dat ook bij een gezonde relatie omdat partners nu eenmaal verschillend zijn. Als deze problemen frequent voorkomen en langer duren dan kunnen zij een grote negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van de partners en het gezin.

Partnerrelatietherapie kan dan uitkomst bieden. Het doel hiervan is het verminderen of oplossen van de problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen meer inzicht krijgen in zichzelf, in elkaar en in hun communicatiepatronen, waardoor er meer begrip ontstaat. Hierdoor gaan partners vaak anders op elkaar reageren.

De kunst is oplossingen te vinden waarbij je het anders zijn van elkaar respecteert.

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan de orde komen tijdens de therapie. Zo kunnen bijvoorbeeld seksualiteit en intimiteit, jaloezie, ontrouw, individuele ontwikkeling, de opvoeding van de kinderen en allerlei andere zaken onderwerp zijn van de gesprekken.

Ook kan er een beroep worden gedaan op professionele begeleiding als er sprake is van persoonlijke problematiek bij een van de partners, zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressiviteit, verslaving, ziekte, NAH, etcetera.

Individueel Verte

Design: Dexo | Moniek Peijnenburg