Contact Josan Biofeedback NAH

nah

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wil zeggen: beschadiging van de hersenen door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan en die niet samenhangt met de zwangerschap of bevalling. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ongeval, een hersentumor, CVA (hersenbloeding of herseninfarct).

Door de gevolgen van die beschadiging ontstaat een onomkeerbare breuk in de levenslijn en is de betrokkene soms zelfs aangewezen op begeleiding.

Afhankelijk van de diagnose en de hulpvraag is behandeling en ondersteuning mogelijk. Dit zal afgestemd worden op de specifieke problemen en op de behoefte van betrokkene. Veelal zal voorlichting over de aandoening worden gegeven ter bevordering van het inzicht in de problematiek. Dit noemen we psycho-educatie.

Bij deze behandeling zal ook aandacht besteed worden aan de emotionele verwerking. De omgeving (b.v. ouders, partner, werksituatie, school) wordt eventueel bij de behandeling betrokken om de aanpassing aan het veranderde functioneren te bevorderen.

NAH (of een andere ziekte of handicap) kan ook een grote invloed hebben op je relatie. In dat geval kunnen relatiegesprekken mogelijk een oplossing zijn.

Wanneer je gebruik maakt van voorzieningen in het kader van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kun je eveneens een beroep doen op mijn expertise op het gebied van activerende en/of ondersteunende begeleiding.

Relatie Individueel Verte

Design: Dexo | Moniek Peijnenburg