Contact Josan Biofeedback NAH Relatie Individueel

Individuele hulpverlening

Als ‘t (l)even niet meer loopt...
Soms wordt je in je leven geconfronteerd met moeilijkheden die je niet alleen kunt oplossen. Dit kunnen problemen zijn met jezelf, met je partner of andere belangrijke personen binnen jouw leefwereld waardoor je niet goed meer kunt functioneren in je prive-omgeving of op het werk. Er is dan sprake van psychosociale problematiek of anders gezegd levensloopproblematiek. Het gaat dus om problemen, waar ieder mens in de loop van zijn leven mee te maken kan krijgen.

Deze psychosociale problemen kunnen liggen in de:

  • persoonlijke sfeer, zoals bijv. stress, burn-out, angst, concentratieproblemen, eenzaamheid, zingeving
  • relationele sfeer, bijv. relatieproblemen, echtscheidingsproblematiek, rouwverwerking, opvoedingsproblemen
  • problemen in de werksfeer, bijv. communicatieproblemen, overbelasting, werkdruk, werkloosheid

Verte

Design: Dexo | Moniek Peijnenburg